Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Energivarubalans per kvartal, 2017-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Mikaela Sahlin, Tel: +46(0)16-5442097, E-post: mikaela.sahlin@energimyndigheten.se
Ja
2020-03-26
1000 ton, 1000 toe, GWh, milj. m3
EN0201_2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2017K1 , 2017K2 , 2017K3 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1. Bruttotillförsel (1.1+1.2-1.3-1.4) , 1.1 Inhemsk tillförsel av primära energibärare , 1.2 Import ,

Valda 0 Totalt 58

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSten- och brunkol, 1000 ton , Koks, 1000 ton , Biobränslen, avfall, torv m.m, 1000 toe ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Varubalanser före kvartal 1 2017 redovisas på SCB:s hemsida. (www.scb.se) Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl