Trädbränsle och torvpriser, per år exklusive skatt, från och med 1993, kronor/MWh fritt förbrukare, löpande priser
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

Sortiment Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Användare Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 5 000 rader och 60 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
kronor/MWh
Kontakt
Lars Nilsson. Tel +46(0)-5442276, E-post: lars.nilsson@energimyndigheten.se
Senast uppdaterad
2018-06-05
Matris
EN0307_2
Fotnoter

Fotnoter

Priset avser ett genomsnittligt inköpspris för de bolag som ingår i undersökningen. Priset är framräknat genom att bolagens inköpskostnader för det bränsle som förbrukats under den aktuella perioden divideras med energimängden i bränslet.