Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad på transportslag samt bränsleslag, 1970-
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Enhet Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Bränsleslag Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

Sektor Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 48 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 5 000 rader och 60 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-17
Kontakt
Markus Selin, Tel: +46(0)-165442074, E-post: markus.selin@energimyndigheten.se
Enhet
1000 m3, TJ, TWh
Matris
EN0118_3
Fotnoter

Fotnoter

Eldningsolja 1 för utrikes sjöfart innehåller även dieselolja.
Den totala mängden biodiesel (HVO och FAME), både låginblandad och ren biodiesel, som levereras ut på den svenska marknaden ingår i de redovisade uppgifterna för transportsektorn. En viss andel av denna biodiesel används dock av arbetsmaskiner i andra sektorer vilket innebär att biodieselanvändningen i transportsektorn är något överskattad. Detsamma gäller för etanol som låginblandats i bensin där den totala mängden på den svenska marknaden tillfaller transportsektorn. I verkligheten tillfaller en viss andel av denna etanolanvändning andra sektorer och en viss överskattning av etanolanvändningen förekommer således för transportsektorn. I motsvarande grad som biodrivmedelanvändningen är överskattad är transportsektorns användning av fossila bränslen underskattad. Detta innebär att transportsektorns totala energianvändning inte nämnvärt påverkas av bristerna i att korrekt kunna fördela användningen av biodrivmedel mellan transportsektorn och övriga sektorer