Biodrivmedelsanvändningen inom transportsektorn (inrikes), TWh, 1997-
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

Enhet Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 5 000 rader och 60 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-17
Kontakt
Markus Selin, Tel: +46(0)-165442074, E-post: markus.selin@energimyndigheten.se
Enhet
TWh
Matris
EN0118_7
Fotnoter

Fotnoter

Den totala mängden biodiesel (HVO och FAME), både låginblandad och ren biodiesel, som levereras ut på den svenska marknaden ingår i de redovisade uppgifterna för transportsektorn. En viss andel av denna biodiesel används dock av arbetsmaskiner i andra sektorer vilket innebär att biodieselanvändningen i transportsektorn är något överskattad. Detsamma gäller för etanol som låginblandats i bensin där den totala mängden på den svenska marknaden tillfaller transportsektorn. I verkligheten tillfaller en viss andel av denna etanolanvändning andra sektorer och en viss överskattning av etanolanvändningen förekommer således för transportsektorn. I motsvarande grad som biodrivmedelanvändningen är överskattad är transportsektorns användning av fossila bränslen underskattad. Detta innebär att transportsektorns totala energianvändning inte nämnvärt påverkas av bristerna i att korrekt kunna fördela användningen av biodrivmedel mellan transportsektorn och övriga sektorer