Antal verk, installerad effekt och elproduktion, hela landet, 1982-
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

Kategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 5 000 rader och 60 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
st, MW, GWh
Kontakt
Jeffrey Berard, Tel: +46 (0)16-544 21 17, E-post: jeffrey.berard@energimyndigheten.se
Senast uppdaterad
2019-04-16
Matris
EN0105_1
Fotnoter

Fotnoter

Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl