Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Energibalans, 2005-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per Dyfvelsten, Tel: +46(0)16-544 24 50, E-post: per.dyfvelsten@energimyndigheten.se
Ja
MWh, GWh, TWh, TJ, 1000toe
EN0202_A
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1. Total tillförsel av energi , 1.1 Tillförsel av primär energi i Sverige , 1.2 Import ,

Valda 0 Totalt 96

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotal , 1. Biobränslen , 1.1 Fasta biobränslen ,

Valda 0 Totalt 44

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns