To the Top

Energivarubalans, 2005-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1. Total tillförsel , 1.1 Tillförsel av primär energi i Sverige , 1.2 Bruttoproduktion av omvandlad energi ,

Valda 0 Totalt 96

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1. Biobränslen , 1.1 Fasta biobränslen , 1.1.1 Trädbränslen ,

Valda 0 Totalt 42

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.MWh , GWh , TWh ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns