Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Insatt bränsle för elproduktion exkl. kärnbränsle fr.o.m. 1983, TWh

Välj variabler

Jeffrey Berard, Tel: +46(0)16-544 21 17, E-post: jeffrey.berard@energimyndigheten.se
Nej
2022-12-16
TWh
2023-11-15
2022-12-15
EN0202_26
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1983 , 1984 , 1985 ,

Valda 1 Totalt 39

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Kol och koks: Inklusive mas- och koksugnsgas.