Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Produktion (nettoproduktion) av förnybar el per kraftslag fr.o.m. 1990, TWh

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per Dyfvelsten, Tel: +46(0)16-544 24 50, E-post: per.dyfvelsten@energimyndigheten.se
Ja
TWh
2024-11-15
2023-11-15
EN0202_28A
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns