To the Top

Produktion (nettoproduktion) av förnybar el per kraftslag fr.o.m. 1990, TWh

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns