Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Användning av biobränslen per sektor fr.o.m. 1983, TWh

Välj variabler

Per Dyfvelsten, Tel: +46(0)16-544 24 50, E-post: per.dyfvelsten@energimyndigheten.se
Nej
TWh
2024-11-15
2023-12-15
EN0202_3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1983 , 1984 , 1985 ,

Valda 1 Totalt 40

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Elproduktion: Insatt för omvandling.
Fjärrvärmeproduktion: Insatt för omvandling.
Fjärrvärmeproduktion: Inkl. produktion av färdig värme.