To the Top

Användning av biobränslen per sektor fr.o.m. 1983, TWh

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1983 , 1984 , 1985 ,

Valda 1 Totalt 39

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Elproduktion: Insatt för omvandling.
Fjärrvärmeproduktion: Insatt för omvandling.
Fjärrvärmeproduktion: Inkl. produktion av färdig värme.