To the Top

Användning av biobränslen per bränslekategori fr.o.m. 2005, TWh

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Förädlade trädbränslen , Oförädlade trädbränslen , Avlutar ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns