To the Top

Användning av el per sektor fr.o.m. 1970, TWh

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 52

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Fjärrvärme, raffinaderier m.m.: Insatt för omvandling och energisektorns egenanvändning.