To the Top

Slutlig användning av petroleumprodukter per kategori fr.o.m 1983, TWh

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1983 , 1984 , 1985 ,

Valda 1 Totalt 39

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gasol , Motorbensin , Lättoljor ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Gasol: Propan och butan.