Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Slutlig energianvändning per energivara fr.o.m. 1970, TWh

Välj variabler

Jeffrey Berard, Tel: +46(0)16-544 21 17, E-post: jeffrey.berard@energimyndigheten.se
Nej
TWh
EN0202_8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 52

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBiobränslen , Kol och koks , Petroleumprodukter ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Kol och koks: Inklusive mas- och koksugnsgas.
Petroleumprodukter: Inklusive utrikesflyg t.o.m. 1989.
Fjärrvärme: Inklusive färdig värme.