Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Slutlig energianvändning i bostäder, service m.m. per energivara fr.o.m. 1970, TWh

Välj variabler

Per Dyfvelsten, Tel: +46(0)16-544 24 50, E-post: per.dyfvelsten@energimyndigheten.se
Nej
TWh
2024-11-15
2023-11-15
EN0202_9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 53

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBiobränslen , Kol och koks , Petroleumprodukter ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns