To the Top

Slutlig energianvändning i bostäder, service m.m. per energivara fr.o.m. 1970, TWh

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 52

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Biobränslen , Kol och koks , Petroleumprodukter ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns