Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Slutlig energianvändning i industrisektorn per bransch fr.o.m. 1990, TWh

Välj variabler

Per Dyfvelsten, Tel: +46(0)16-544 24 50, E-post: per.dyfvelsten@energimyndigheten.se
Nej
TWh
2024-11-15
2023-11-15
EN0202_16
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanUtvinning av mineraler , Livsmedel-, dryckes-framställning och tobakstillverkning , Trävaruindustri, ej möbler ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns