Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Användning av el i industrisektorn per bransch fr. o.m. 1990, TWh

Välj variabler

Jeffrey Berard, Tel: +46(0)16-544 21 17, E-post: jeffrey.berard@energimyndigheten.se
Nej
2022-12-09
TWh
2023-11-15
2022-12-15
EN0202_19
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanUtvinning av mineraler , Livsmedel-, dryckesframställning och tobakstillverkning , Trävaruindustri, ej möbler ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns