To the Top

Slutlig energianvändning i transportsektorn per energivara fr.o.m. 1970, TWh

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 52

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Motorbensin , Dieselbränsle , Tunn eldningsolja nr 1 ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Dieselbränsle: Till och med 1982 inkluderas eldningsolja 1.
Flygbränsle: Till och med 1989 inkluderas utrikesflyg.