Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Användning av biodrivmedel i transportsektorn per bränslekategori fr.o.m. 1995, TWh

Välj variabler

Per Dyfvelsten, Tel: +46(0)16-544 24 50, E-post: per.dyfvelsten@energimyndigheten.se
Nej
TWh
2024-11-15
2023-11-15
EN0202_13
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 28

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns