To the Top

Total energitillförsel per energivara fr.o.m. 1970, TWh

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 52

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Biobränslen , Kol och koks , Råolja och petroleumprodukter ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Biobränslen: Övriga bränslen ingår t.o.m. 1982.
Kol och koks: Inklusive mas- och koksugnsgas.
Råolja och petroleumprodukter: Inklusive utrikesflyg t.o.m. 1989.
Primär värme: Värmepumpar i fjärrvärmeverk.
Vattenkraft: Inklusive vindkraft t.o.m. 1989.
Naturgas- och Stadsgas har reviderats för året 2020