Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Total energitillförsel per energivara fr.o.m. 1970, TWh

Välj variabler

Per Dyfvelsten, Tel: +46(0)16-544 21 17, E-post: per.dyfvelsten@energimyndigheten.se
Nej
TWh
2024-11-15
2023-11-15
EN0202_1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 53

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBiobränslen , Kol och koks , Råolja och petroleumprodukter ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Biobränslen: Övriga bränslen ingår t.o.m. 1982.
Kol och koks: Inklusive mas- och koksugnsgas.
Råolja och petroleumprodukter: Inklusive utrikesflyg t.o.m. 1989.
Primär värme: Värmepumpar i fjärrvärmeverk.
Vattenkraft: Inklusive vindkraft t.o.m. 1989.
Naturgas- och Stadsgas har reviderats för året 2020