To the Top

Total energianvändning fördelad på slutlig energianvändning, förluster m.m. fr.o.m. 1970, TWh

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 52

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Slutlig energianvändning: Inklusive utrikesflyg t.o.m. 1989.
Slutlig energianvändning har reviderats för åren 2017-2020.
Energisektorns egenanvändning har reviderats för åren 2018-2020