Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Total energianvändning fördelad på slutlig energianvändning, förluster m.m. fr.o.m. 1970, TWh

Välj variabler

Per Dyfvelsten, Tel: +46(0)16-544 24 50, E-post: per.dyfvelsten@energimyndigheten.se
Nej
TWh
2024-11-15
2023-11-15
EN0202_2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 53

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Slutlig energianvändning: Inklusive utrikesflyg t.o.m. 1989.
Slutlig energianvändning har reviderats för åren 2017-2020.
Energisektorns egenanvändning har reviderats för åren 2018-2020