To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Flerbostadshus: Andel uppvärmd area, fördelad på uppvärmningssätt, ägarkategori och byggår 2005-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per Paulson, per.paulson@energimyndigheten.se, +46 16 5442173
Ja
2024-02-13
procent, millioner m2
Yearly
2024-05-10
Energimyndigheten
EN0101_4
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Enbart fjärrvärme , Fjärrvärme i kombination ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

OBS:

Inga undersökningar har genomförts avseende år 2015, 2017, 2018, 2020 och 2021, istället har energianvändningen modellskattats utifrån föregående års resultat. Läs mer om detta i bilaga 1 till kvalitetsdeklarationen.
Statistikens dokumentation

Urval

Fjärrvärme i kombination

Vanligaste kombinationen med fjärrvärme är luft-vatten/frånluftsvärmepump.

Urval: 2001-2010 , År: 2012

Innehåller byggnader med byggår 2001-2012.

Urval: 2001-2010 , År: 2013

Innehåller byggnader med byggår 2001-2012.