To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Flerbostadshus: Energianvändning per kvadratmeter och MWh/lägenhet antal lägenheter och uppvärmd area på byggår ägare och byggnadsstorlek

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per Paulson, per.paulson@energimyndigheten.se, +46 16 5442173
Ja
2024-02-13
kWh/m2, MWh/lägenhet, Antal tusental, millions m2
2022
Yearly
2024-05-10
Energimyndigheten
EN0101_8
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , -1940 , 1941-1960 ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Enbart fjärrvärme , Fjärrvärme i kombination , Enbart oljeeldning ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

OBS:

Storlek avser byggnaden Värden där felmarginalen är större än värdet är inte signifikant större än 0.
Statistikens dokumentation

Uppvärmningssätt

Fjärrvärme i kombination

Vanligaste kombinationen med fjärrvärme är luft-vatten/frånluftsvärmepump.

Enhet

Uppvärmd area millioner m2

Uppvärmd area inkluderar lägenheter,lokalytor och varmgarage