To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Lokaler: Energianvändning kWh/m2, antal lokaler och uppvärmd area fördelat på typ av lokal

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per Paulson, per.paulson@energimyndigheten.se, +46 16 5442173
Ja
2024-03-12
kWh/m2, millioner m2, Antal
2022
Yearly
2024-05-10
Energimyndigheten
EN0103_9
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla , Bostäder , Hotell, restaurang, elevhem ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Enbart fjärrvärme , Fjärrvärme i kombination , Enbart oljeeldning ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

OBS:

Inga undersökningar har genomförts avseende år 2015, 2017, 2018, 2020 och 2021, istället har energianvändningen modellskattats utifrån föregående års resultat. Läs mer om detta i bilaga 1 till kvalitetsdeklarationen. Vanligaste kombinationen med fjärrvärme är vattenburen el
Statistikens dokumentation

Uppvärmningssätt

Fjärrvärme i kombination

Vanligaste kombinationen med fjärrvärme är vattenburen el.

Lokaltyp: Alla , Uppvärmningssätt: Enbart oljeeldning , Urval: Energanv. kWh/m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: därav restaurang , Uppvärmningssätt: Övrigt , Urval: Uppvärmd area millioner m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: Livsmedelshandel , Uppvärmningssätt: Enbart berg/jord/sjövärmep. , Urval: Uppvärmd area millioner m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: Livsmedelshandel , Uppvärmningssätt: Övrigt , Urval: Uppvärmd area millioner m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: Övrig handel , Uppvärmningssätt: Enbart berg/jord/sjövärmep. , Urval: Uppvärmd area millioner m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: Vård, dygnet runt , Uppvärmningssätt: Övrigt , Urval: Uppvärmd area millioner m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: Övrig vård , Uppvärmningssätt: Berg/jord/sjövärmep. I komb. , Urval: Uppvärmd area millioner m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: Skolor (förskola - univ) , Uppvärmningssätt: Enbart gas , Urval: Uppvärmd area millioner m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: Idrottsanläggningar , Uppvärmningssätt: Berg/jord/sjövärmep. I komb. , Urval: Uppvärmd area millioner m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: Varmgarage , Uppvärmningssätt: Berg/jord/sjövärmep. I komb. , Urval: Antal lokaler , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0

Lokaltyp: Övriga lokaler , Uppvärmningssätt: Enbart berg/jord/sjövärmep. , Urval: Uppvärmd area millioner m2 , Mått: Värde

Värde inte signifikant större än 0