To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Samlingsrapport: Användning av biobränsle, GWh, fördelat på byggnadstyp 2002-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per Paulson, per.paulson@energimyndigheten.se, +46 16 5442173
Ja
2024-03-12
GWh
Yearly
2024-05-10
Energimyndigheten
EN0112_5
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Statistikens dokumentation Anm: Ojusterade värden. Faktisk användning, ej temperaturkorrigerad.

År

2015

Inga undersökningar har genomförts avseende år 2015 och 2017, istället har energianvändningen modellskattats

2017

Inga undersökningar har genomförts avseende år 2015 och 2017, istället har energianvändningen modellskattats

2018

Statistiken avseende 2018 baseras för småhusen på en enkätundersökning, medan uppgifter för flerbostadshus och lokaler har modellskattats utifrån 2016 års energianvändning samt beståndet av byggnader 2018-12-31.

2019

Statistiken avseende 2019 baseras för flerbostadshus och lokaler på en enkätundersökning, medan uppgifter för småhus har modellskattats utifrån 2018 års energianvändning samt beståndet av byggnader 2019-12-31.

2020

Statistiken avseende 2020 för småhus och flerbostadshus/lokaler har modellskattats utifrån 2018 repektive 2019 års energianvändning samt beståndet av byggnader 2020-12-31.

2021

Statistiken avseende 2021 för småhus och flerbostadshus/lokaler har modellskattats utifrån 2018 repektive 2019 års energianvändning samt beståndet av byggnader 2021-12-31.