To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Småhus: Total energianvändning för värme och varmvatten uppdelat på uppvärmningssätt och energimängd

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Per Paulson, per.paulson@energimyndigheten.se, +46 16 5442173
Ja
2024-02-13
GWh, Felmarginal±
2022
Yearly
2024-05-10
Energimyndigheten
EN0102_13
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga , Enbart elvärme (d) , Enbart elvärme (v) ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Olja , Fjärrrvärme , El (inkl. hushållsel) ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Statistikens dokumentation

Uppvärmningssätt

År 2022 ändrades imputeringen något. Ifall respondenten hade angivit att kakelugn/kamin/vedspis hade använts, men inte hade angett någon biobränsleanvändning, sattes vedanvändning till 1-5m3. Tidigare år hade vedanvändning satts till <1m3.
Det ledde till att vissa byggnader som tidigare år skulle ha kategoriserats som 'Enbart elvärme', kategoriserades 2022 som 'Biobränsle och el' (eftersom vedanvändning i kakelugn/vedspis/kamin som överstiger 1m3 beräknas som biobränsle).

Uppvärmningssätt

Berg/jord/sjöv.pump i kombination

Den vanligaste kombinationen med berg/jord/sjövärmepump är kakelugn/braskamin/pelletskamin/vedspis/öppen spis.