Slutlig energianvändning i byggsektorn fördelat på energibärare från och med år 2005
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

Energislag Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

Enhet Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 5 000 rader och 60 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-05-20
Kontakt
Lars Nilsson, tel: +46 (0)165442276, Epost: lars.nilsson@energimyndigheten.se
Enhet
GWh, TJ, ton, m3
Matris
EN0114
Fotnoter

Fotnoter

Energianvändningen avser företag i byggsektorn SNI 41-43. Transporter på allmän väg ingår ej. Energianvändningen utgår från två urvalsundersökningar som genomfördes 2005 och 2017. Energianvändningen fram till och med 2016 modellskattas fram baserat på 2005 års undersökning och förändringen i arbetade timmar i byggektorn. Från och med 2017 så används den senaste undersökningen som underlag till statistiken