To the Top

Slutlig energianvändning i byggsektorn från och med år 2005, TWh

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Energianvändningen avser företag i byggsektorn SNI 41-43. Transporter på allmän väg ingår ej. Energianvändningen utgår från två urvalsundersökningar som genomfördes 2005 och 2017. Energianvändningen fram till och ''med 2016 modellskattas fram ''baserat på 2005 års undersökning och förändringen i arbetade timmar i byggektorn. Från och med 2017 så används den senaste undersökningen som underlag till statistiken