Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Energianvändningen i sötvattensfisket 2017 fördelad på bränsletyp och sjödistrikt

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Johan Harrysson, Tel: +46(0)16-5420632, E-post: johan.harrysson@energimyndigheten.se
Ja
2019-02-07
m3, kg och MWh
Irregular
EN0115_3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl