Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Total energianvändning (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri fördelad på energivara, 2005-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Jesper Ericson, Tel: +46(0)-544 21 24, E-post: jesper.ericson@energimyndigheten.se
Ja
2022-12-15
GWH, TJ
EN0113_2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBiobränsle , Sten- och brunkol , Koks ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns