To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Användning av energivaror inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2002, 2005-2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Jesper Ericson, Tel: +46(0)-542 21 24, E-post: jesper.ericson@energimyndigheten.se
Ja
2016-12-16
GWH, TJ, 1000 toe, 1000 m3, milj m3
EN0113_3A
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Biobränsle , Dieselbränsle , El ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.10-37 Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral , 10-14 Utvinning av mineral , 15-16 Livsmedels, dryckesvaru- tobaksindustri ,

Valda 0 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns