Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Användning av energivaror inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2002, 2005-2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Jesper Ericson, Tel: +46(0)-542 21 24, E-post: jesper.ericson@energimyndigheten.se
Ja
2016-12-16
GWH, TJ, 1000 toe, 1000 m3, milj m3
EN0113_3A
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBiobränsle , Dieselbränsle , El ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan10-37 Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral , 10-14 Utvinning av mineral , 15-16 Livsmedels, dryckesvaru- tobaksindustri ,

Valda 0 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns