To the Top

Användning av egenproducerade biobränslen inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2002, 2005-2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.10-37 Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral , 10-14 Utvinning av mineral , 15-16 Livsmedels, dryckesvaru- tobaksindustri ,

Valda 0 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns