To the Top

Energianvändning per anställd enligt SNI2007, MWh/anställd, 2008-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.05-33 Totalt mineral- och tillverkningsindustri , 05-09 Gruvor och mineralutvinningsindustri , 10-12 Livsmedels, dryckesvaru- och tobaksindustri ,

Valda 0 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns