Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Energianvändning per anställd enligt SNI2007, MWh/anställd, 2008-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Jesper Ericson, Tel: +46(0)-544 21 24, E-post: jesper.ericson@energimyndigheten.se
Ja
2022-12-15
MWh per anställd
EN0113_6B
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan05-33 Totalt mineral- och tillverkningsindustri , 05-09 Gruvor och mineralutvinningsindustri , 10-12 Livsmedels, dryckesvaru- och tobaksindustri ,

Valda 0 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns