To the Top

Energianvändning för uppvärmning, torkning m.m (drivmedel ingår ej) MWh

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Stockholm , Uppsala , Södermanland ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Eldningsolja 1 , Felmarginal Eldningsolja 1 ± , El ,

Valda 0 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Energianvändning för transporter och arbetsmaskiner ingår ej
Med felmarginal avses 95% konfidensintervall