Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Energianvändning för arbetsmaskiner (transporter på allmän väg ingår ej)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Lars Nilsson, Tele: +46 (0)165442216, Epost: lars.nilsson@energimyndigheten.se
Ja
MWh, m3
Energimyndigheten
EN0119_4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanStockholm , Uppsala , Södermanland ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanDiesel med inblandning , Felmarginal Diesel med inblandning ± , Biodiesel ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Transporter på allmän väg ingår ej
Med felmarginal avses 95 % konfidensintervall
Källan till diesel har ändrats 2021, läs mer i kvalitetsdeklaration