To the Top

Energianvändning för arbetsmaskiner (transporter på allmän väg ingår ej)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Stockholm , Uppsala , Södermanland ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Diesel med inblandning , Felmarginal Diesel med inblandning ± , Biodiesel ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Transporter på allmän väg ingår ej
Med felmarginal avses 95 % konfidensintervall
Källan till diesel har ändrats 2021, läs mer i kvalitetsdeklaration