Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal jordbruksföretag med spannmålstorkar

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Lars Nilsson, Tele: +46 (0)165442216, Epost: lars.nilsson@energimyndigheten.se
Ja
Antal
Triennal
Energimyndigheten
EN0119_6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanStockholm , Uppsala , Södermanland ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Med felmarginal avses 95% konfidensintervall