Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Använd olja till spannmålstorkar, m3 och MWh

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Lars Nilsson, Tel: +46 (0)165442216, Epost: lars.nilsson@energimyndigheten.se
Ja
m3, MWh
Triennal
Energimyndigheten
EN0119_8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanStockholm , Uppsala , Södermanland ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Med felmarginal avses 95% konfidensintervall