To the Top

Använd olja till spannmålstorkar, m3 och MWh

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Stockholm , Uppsala , Södermanland ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Med felmarginal avses 95% konfidensintervall