To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Energibalans per år (fyra summerade kvartal), 2017-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Mikaela Sahlin, Tel: +46(0)16-5442097, E-post: mikaela.sahlin@energimyndigheten.se
Ja
2020-03-26
TJ, GWh, TWh
EN0201_3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1. Bruttotillförsel (1.1+1.2-1.3-1.4) , 1.1 Inhemsk tillförsel av primära energibärare , 1.2 Import ,

Valda 0 Totalt 58

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Sten- och brunkol , Koks , Biobränslen, avfall, torv m.m. ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

OBS:

Energibalanser före 2017 redovisas på SCB:s hemsida. (www.scb.se) Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl