To the Top

Bruttotillförsel, kvartal och år, 2017-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kol och koks , Biobränslen, avfall, torv m.m. , Råolja, oljeprodukter ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Energibalanser före kvartal 1 2017 redovisas på SCB:s hemsida. (www.scb.se) Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl