Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Bruttotillförsel, kvartal och år, 2017-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Mikaela Sahlin, Tel: +46(0)16-5442097, E-post: mikaela.sahlin@energimyndigheten.se
Ja
2020-03-26
TJ, GWh, TWh
EN0201_5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanKol och koks , Biobränslen, avfall, torv m.m. , Råolja, oljeprodukter ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Energibalanser före kvartal 1 2017 redovisas på SCB:s hemsida. (www.scb.se) Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl