Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nätanslutna solcellsanläggningar, installerad effekt per capita och landareal, fr.o.m. år 2016 -

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Johan Harrysson, Tel +46(0)16 542 06 32, E-post: johan.harrysson@energimyndigheten.se
Ja
W / capita, W / km2
2024-03-29
2023-03-31
EN0123_2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2016 , 2017 , 2018 ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns