To the Top

Biogasproduktion per anläggningskategori, år 2005-2021 (GWh)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Avloppsreningsverk , Samrötningsanläggningar , Gårdsbiogasanläggningar ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Legend
0 : Less than 0.5
- : Zero
.. : Data not avaliable