Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Biogasproduktion per anläggningskategori, år 2005-2022 (GWh)

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Johan Harrysson, Tel: +46(0)16-5420632, E-mail: johan.harrysson@energimyndigheten.se
Ja
GWh
2024-09-30
2023-10-02
EN0124_1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanAvloppsreningsverk , Samrötningsanläggningar , Gårdsbiogasanläggningar ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Legend
0 : Less than 0.5
- : Zero
.. : Data not avaliable