Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Biogasproduktion per län, år 2010-2021 (GWh) och år

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Johan Harrysson, johan.harrysson@energimyndigheten.se, 016-542 06 32
Ja
GWh
2022-03-31
2021-03-31
EN0124_3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBlekinge , Dalarna , Gotland ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Legend
0 : Less than 0.5
- : Zero
.. : Data not avaliable