Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Produktion av sönderdelade oförädlade trädbränslen fördelade på bränslekategori och råvarans ursprung, GWh, 2013-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Johan Vinterbäck, Tel: +46(0)16-5442073, E-post: johan.vinterback@energimyndigheten.se
Ja
2022-12-01
GWh
EN0122_1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Revidering 2018-11-30: Produktion av skogsbränsle har reviderats för åren 2013-2016. Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl