To the Top

Produktion av sönderdelade oförädlade skogsbränslen fördelade på sortiment och råvarans ursprung, GWh, 2013-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kross och flis av rundved (Stamvedsflis) , Kross och flis av grenar och toppar (Grotflis) , Kross och flis av hela träd (Träddelsflis) ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Revidering 2018-11-30: Bark och torrflis har reviderats för perioden 2013-2016. Teckenförklaring
0 : Större än 0 men mindre än 0,5
- : Noll
.. : Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl