To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Prognos energitillförsel, TWh

Välj variabler

Liza Liwiz Yacoub, liza.liwiz-yacoub@energimyndigheten.se, +46 16-544 24 78
Nej
TWh
Yearly
2024-03-01
Energimyndigheten
EN_Prognos_1b
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Biobränslen , Kol och koks , Råolja och petroleumprodukter ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

OBS:

Kol och koks: Inklusive mas- och koksugnsgas. Primär värme: Värmepumpar i fjärrvärmeverk. Den historiska utvecklingen baseras på energibalansen och den framtida är en prognos
Mer om prognoser och scenarier

År

2023

Prognosår

2024

Prognosår

2025

Prognosår

2026

Prognosår

2027

Prognosår