Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Skogsbrukets slutliga energianvändning, GWh, 2005-

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Johan Vinterbäck, Tel: +46(0)-5442073, E-post: johan.vinterback@energimyndigheten.se
Ja
GWH
EN0116_3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns