Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Trädbränsle och torvpriser, per kvartal exklusive skatt, från och med 1993, kronor/MWh fritt förbrukare, löpande priser

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Johan Vinterbäck, Phone: +46(0)16-5442073, E-mail: johan.vinterback@energimyndigheten.se
Ja
2023-09-05
kronor/MWh
2023-09-05
EN0307_1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1993Q1 , 1993Q2 , 1993Q3 ,

Valda 1 Totalt 122

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Priset avser ett genomsnittligt inköpspris för de bolag som ingår i undersökningen. Priset är framräknat genom att bolagens inköpskostnader för det bränsle som förbrukats under den aktuella perioden divideras med energimängden i bränslet.