To the Top

Trädbränsle och torvpriser, per kvartal exklusive skatt, från och med 1993, kronor/MWh fritt förbrukare, löpande priser

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1993:1 , 1993:2 , 1993:3 ,

Valda 1 Totalt 119

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Priset avser ett genomsnittligt inköpspris för de bolag som ingår i undersökningen. Priset är framräknat genom att bolagens inköpskostnader för det bränsle som förbrukats under den aktuella perioden divideras med energimängden i bränslet.