To the Top

Avfallspriser, per år exklusive skatt, från och med 2021, kronor/MWh fritt förbrukare, löpande priser

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Priset avser ett genomsnittligt mottagningsavgift eller inköpspris för de bolag som ingår i undersökningen. Priset är framräknat genom att bolagens mottagningsavgifter eller inköpskostnader för det bränsle som förbrukats under den aktuella perioden divideras med energimängden i bränslet.