To the Top

Fjärrvärmepris kronor/MWh, per månad, inklusive moms

Välj variabler

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1993M01 , 1993M02 , 1993M03 ,

Valda 1 Totalt 312

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Källa: SCB:s Medelpriser avseende fjärrvärme för ett 'normalt' flerbostadshus