Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fjärrvärmepris kronor/MWh, per månad, inklusive moms

Välj variabler

Lars Nilsson, Tel +46(0)-5442276, E-post: lars.nilsson@energimyndigheten.se
Nej
kr/MWh
EN0307_4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1993M01 , 1993M02 , 1993M03 ,

Valda 1 Totalt 312

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Källa: SCB:s Medelpriser avseende fjärrvärme för ett 'normalt' flerbostadshus