To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Trädbränsle-, torv- och avfallpriser, per region exklusive skatt, från och med 2023, kronor/MWh fritt förbrukare, löpande priser

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Ja
2024-03-05
Kr/MWh
2024-06-05
2024-03-05
EN0307_6
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Förädlade , Skogsflis , Biprodukter ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Region 1 (Norra ): Län som ingår är Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten. Region 2 (Mellersta): Län som ingår är Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg. Region 3 (Södra): Län som ingår är Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland. Med (..) menas att uppgiften är inte tillgänglig, för osäker för att uppges eller borttagen av sekretesskäl.